PROJEKTOWANIE STACJONARNE – ETAPY

Tradycyjny proces projektowania opiera się na bezpośrednich spotkaniach projektanta z Klientem – w pracowni, u Klienta, w salonach sprzedaży itp. Praca opiera się omawianiu kolejnych pomysłów i dopracowywaniu szczegółów.

 

1. Spotkanie wstępne

Pierwsze spotkanie pozwala określić ogólne ramy projektu. Jego przebieg powinien się zakończyć przedstawieniem przez projektanta oferty cenowej oraz planu działania wraz z szacowanym czasem realizacji zlecenia.

Bardzo pomocne podczas pierwszej rozmowy są wszelkie plany, rzuty (lub nawet własnoręczne rysunki) przedstawiające pomieszczenia, które będą projektowane. Metraż jest niezbędnym elementem wyceny projektu. Istnieje również możliwość sporządzenia pomiarów przez projektanta.

 

2. Podpisanie umowy

Akceptację wszystkich wstępnych ustaleń wieńczy podpisanie umowy. Umowa określa cenę usługi, kolejne etapy oraz termin realizacji projektu.

 

3. Projekty funkcjonalne 2D

Pierwsze projekty występują w formie czarno – białych rzutów prostokątnych. Są to pierwsze, dość ogólne propozycje rozmieszczenia ważniejszych punktów projektu (ścian, mebli, wymiarów) i ewentualnych przeróbek i przebudów.

 

4. Wizualizacje 3D

Następny krok to opracowywanie kolorystki, doboru materiałów i dekoracji. Kolejne propozycje stają się coraz bardziej szczegółowe, a ich efektem są wizualizacje fotorealistyczne. Ten etap trwa aż do momentu, w którym Klient jest całkowicie usatysfakcjonowany i akceptuje projekt.

 

5. Szczegóły projektu i dokumentacja

Kolejny etap to opracowanie szczegółów projektu, na które składają się wymiary, rozwiązania techniczne i materiałowe. Przygotowana zostaje cała dokumentacja projektu, która określa sposób realizacji danej wizji i jest niezbędna przy współpracy z firmami wykonawczymi.

 

6. Nadzór autorski

Ostatni etap polega na doglądaniu prac wykonawczych przez projektanta. Odbywa się on na zasadzie wizyt projektanta lub też telefonicznie. Niekiedy zdarza się, że Klient rezygnuje z tego etapu i samodzielnie czuwa nad postępem prac, bazując na otrzymanej od projektanta dokumentacji.

Ustalenia wstępne i umowa

Projekt funkcjonalny i wizualizacje

Dokumentacja i nadzór projektowy

PROJEKTOWANIE ONLINE – ETAPY

Rynek usług dostępnych online cały czas się rozrasta. Od pewnego czasu możliwym stało się wykonywanie projektów wnętrz za pośrednictwem Internetu. Projekty zlecane w ten sposób merytorycznie nie różnią się niczym od projektów uzyskiwanych na drodze tradycyjnej. Zmienia się tylko sposób komunikacji z Klientem – zamiast spotkań w cztery oczy, następuje wymiana e-maili oraz konsultacje telefoniczne i za pośrednictwem komunikatorów. Kolejne propozycje projektowe są przesyłane w formacie plików graficznych.

 

1. Pierwszy kontakt (e-mail, telefon)

Początek współpracy online polega na określeniu przez Klienta, z jakich usług chce skorzystać, jakie są preferencje, budżet itp. Niezbędnym elementem są przesyłane przez Klienta plany, rysunki i wymiary danych pomieszczeń. Współpraca przez Internet uniemożliwia wykonanie pomiarów przez projektanta – muszą być one dostarczone przez Klienta. Po wstępnym omówieniu zlecenia, projektant przedstawia wycenę i plan działania.

 

2. Podpisanie umowy

Po obopólnej akceptacji warunków, następuje podpisanie umowy. Oryginał dokumentu przesyłany jest pocztą tradycyjną lub jako skan.

 

3. Projekty funkcjonalne2D (przesyłane w formie plików graficznych)

Na tym etapie powstają pierwsze projekty obrazujące ogólny układ ważniejszych części pomieszczenia i jego wyposażenia, w formie rzutów prostokątnych (czarno-białych). Jest to baza do dalszej pracy.

 

4. Wizualizacje 3D (przesyłane w formie plików graficznych)

Po wypracowaniu ogólnych wizji, następuje dobór kolorystyki, materiałów i elementów dekoracyjnych. Każde decyzje są szczegółowo omawiane w kolejnych wiadomościach. Powstają wizualizacje fotorealistyczne obrazujące aranżację wnętrz. Praca nad projektem trwa do osiągnięcia całkowitego zadowolenia przez Klienta.

 

5. Szczegóły i dokumentacja (przesyłane w formie plików tekstowych i graficznych)

Sporządzana przez projektanta specyfikacja zawiera rysunki techniczne, wymiary, zestawienia materiałowe itp., niezbędne do przekazania projektu danemu wykonawcy. Całość dokumentacji jest identyczna jak w przypadku projektowania tradycyjnego, zmienia się tylko sposób przekazania (e-mail). Na życzenie Klienta istnieje możliwość wydruku w pracowni i przesłania całego folderu pocztą tradycyjną.

 

6. Ograniczony nadzór autorski

Forma elektronicznej współpracy znacznie ogranicza możliwość doglądania prac przez projektanta. Jednak solidnie przygotowana dokumentacja projektowa zawiera wszystkie potrzebne wykonawcy informacje. W razie potrzeby możliwy jest oczywiście kontakt telefoniczny z projektantem.

Ustalenia wstępne i umowa (zdalnie)

Projekt funkcjonalny i wizualizacje (zdalnie)

Dokumentacja i ograniczony nadzór