Projektowanie tradycyjne – etapy

Tradycyjny proces projektowania opiera się na bezpośrednich spotkaniach projektanta z Klientem – w pracowni, u Klienta, w salonach sprzedaży itp. Praca opiera się omawianiu kolejnych pomysłów i dopracowywaniu szczegółów.

1. Spotkanie wstępne

Pierwsze spotkanie pozwala określić ogólne ramy projektu. Jego przebieg powinien się zakończyć przedstawieniem przez projektanta oferty cenowej oraz planu działania wraz z szacowanym czasem realizacji zlecenia.

Bardzo pomocne podczas pierwszej rozmowy są wszelkie plany, rzuty (lub nawet własnoręczne rysunki) przedstawiające pomieszczenia, które będą projektowane. Metraż jest niezbędnym elementem wyceny projektu. Istnieje również możliwość sporządzenia pomiarów przez projektanta.

2. Podpisanie umowy

Akceptację wszystkich wstępnych ustaleń wieńczy podpisanie umowy. Umowa określa cenę usługi, kolejne etapy oraz termin realizacji projektu.

3. Projekty funkcjonalne 2D

Pierwsze projekty występują w formie czarno – białych rzutów prostokątnych. Są to pierwsze, dość ogólne propozycje rozmieszczenia ważniejszych punktów projektu (ścian, mebli, wymiarów) i ewentualnych przeróbek i przebudów.

4. Wizualizacje 3D

Następny krok to opracowywanie kolorystki, doboru materiałów i dekoracji. Kolejne propozycje stają się coraz bardziej szczegółowe, a ich efektem są wizualizacje fotorealistyczne. Ten etap trwa aż do momentu, w którym Klient jest całkowicie usatysfakcjonowany i akceptuje projekt.

5. Szczegóły projektu i dokumentacja

Kolejny etap to opracowanie szczegółów projektu, na które składają się wymiary, rozwiązania techniczne i materiałowe. Przygotowana zostaje cała dokumentacja projektu, która określa sposób realizacji danej wizji i jest niezbędna przy współpracy z firmami wykonawczymi.

6. Nadzór autorski

Ostatni etap polega na doglądaniu prac wykonawczych przez projektanta. Odbywa się on na zasadzie wizyt projektanta lub też telefonicznie. Niekiedy zdarza się, że Klient rezygnuje z tego etapu i samodzielnie czuwa nad postępem prac, bazując na otrzymanej od projektanta dokumentacji.